Instalace systému z ISO obrazu

Při vytváření nového serveru si můžete vybrat z několika desítek předinstalovaných operačních systémů, ale můžete si systém nainstalovat také z instalačního ISO image.
 1. Jako první vytvoříme nový vServer. Počet vCPU, vRAM či velikost systémového vDisku je čistě jen na Vás. Je však nutné dodržet minimální velikosti vRAM, která je stanovena u každého ISO obrazu a vDisku, aby se vám tam systém vešel. V tomto návodě budeme instalovat vServer s následujícími parametry.
  • vCPU: 1
  • vRAM: 512MB
  • vDisk1: ISO obraz: [ISO] Debian GBU/Linux 6.0.6 Squeeze 64bit
   • minimální velikost vRAM: 64MB
  • vDisk2: Systémový disk (prázdný disk): 20GB

 2. Na takto předpřipraveném vServeru provedeme "První start". Po úspěšně provedeném prvním startu na vServeru v detailním zobrazení vServeru zapneme VNC server, pomocí kterého provedeme samotnou instalaci z ISO obrazu. K připojení k VNC serveru můžeme použít webový VNC applet nebo libovolného VNC klienta.
  • Údaje pro připojení k VNC serveru naleznete v detailnm zobrazení vServeru.
 3. Po připojení k VNC serveru již vidíme samotnou instalaci námi zvoleného ISO obrazu. Provedeme instalaci jako by se jednalo o skutečný fyzický počítač s tím, že při konfigurace sítě použijeme údaje (IP adresa, maska, brána, primární a sekundární DNS server), které nalezneme v detailním zobrazení vServeru.


 4. Po úspěšné instalaci systému se vrátíme do detailního zobrazení vServeru a pomocí položky "Upravit" odebereme z vServeru ISO obraz a na první pozici vložíme systémový vDisk. Zároveň již můžeme smazat ISO obraz.
 5. Systém bude nyní zaveden ze systémového disku a my se k němu můžeme připojit pomocí SSH klienta pokud jsme při instalaci systému nainstalovali i SSH server.

Hotovo. :-)