Instalace systému openSUSE z ISO obrazu

Při vytváření nového serveru si můžete vybrat z několika desítek předinstalovaných operačních systémů, ale můžete si systém nainstalovat také z instalačního ISO obrazu. Jedním ze systémů, které nejsou zatím dostupné v předinstalované verzi je právě openSUSE. V tomto návodu Vás provedeme instalací OpenSUSE systému krok po kroku.
 1. Jako první vytvoříme nový vServer. Počet vCPU, vRAM či velikost systémového vDisku je čistě jen na Vás. Je však nutné dodržet minimální velikosti vRAM, která je stanovena u každého ISO obrazu a vDisku, aby se vám systém vešel, optimálně 10-20 GB.
  V tomto návodu budeme instalovat vServer s následujícími parametry:
  • vCPU: 1
  • vRAM: 512MB
  • vDisk1: ISO obraz: [ISO] openSUSE 12.3 64bit
  • minimální velikost vRAM: 128MB
  • vDisk2: Systémový disk (prázdný disk): 20GB

 2. Na takto předpřipraveném vServeru provedeme "První start".
  Po úspěšně provedeném prvním startu na vServeru v detailním zobrazení vServeru zapneme VNC server, pomocí kterého provedeme samotnou instalaci z ISO obrazu. K připojení k VNC serveru můžeme použít webový VNC applet nebo libovolného VNC klienta.
  • Údaje pro připojení k VNC serveru naleznete v detailnim zobrazení vServeru.
 3. Po připojení k VNC serveru již vidíme samotnou instalaci openSUSE.
  Případně se může objevit upozornění, že nebyl nalezen bootovatelný disk. Toto upozornění odklikneme libovolnou klávesou a začne zavádění instalačního ISO obrazu openSUSE. Zvolíme položku "Installation" a započneme instalaci.

 4. Jako první se zobrazí licenční ujednání spolu s nastavením jazyku a rozložení klávesnice. Po přijmutí licence necháme zaškrtnutou možnost "Nová instalace".


 5. V dalším kroku nakonfigurejeme časové pásmo a vybereme grafické prostředí. Jelikož se bude jednat o serverovou instalaci zvolíme textový režim (Minimální server).

 6. Následuje rozdělení disku. Instalační průvodce sám nevrhne rozdělení disku, které lze modifikovat volbami pro použití LVM, odděleného diskového oddílu pro oddíl /home a použití souborového systému Btrfs namísto výchozího ext4. Lze také navrhnout vlastní rozdělení disku pomocí nástroje pod volbou "Upravit rozdělení disku". V tomto návodu použijeme rozložení navržené průvodcem bez odděleného diskového oddílu pro /home.

 7. Nyní přidáme nového uživatele do systému, který bude mít pouze omezená práva. Pokud budeme chtít nastavit odlišné heslo pro uživatele root, který má plná práva odškrtneme volbu "Použít toto heslo pro systémového administratora" a v dalším kroku nastavíme heslo pro uživatele root.


 8. Spustíme instalaci, po jejím skončení se provede restart, následně odebereme ISO obrazu z vServeru a přesuneme systémový disk na první pozici. Před tímto krokem si zapíšeme nastavení sítě, které nalezneme v detailním zobrazení vServeru pro další konfiguraci! (velmi důležité, údaje se později skryjí). 9. Poté opět spustíme VNC server a provedeme ruční konfiguraci systému, kde nastavíme "Jméno počítače" neboli hostname, který by měl být totožný s hostname uvedeným při vytváření vServeru. Jelikož v sítí BeeScale není používán DHCP server nastavíme síť manuálně. Údaje k manuální konfiguraci sítě použijeme z předešlého kroku, kde jsme si tyto údaje zapsali. Veškeré změny budeme provádět jako uživatel root.

 10. Nastavení hostname
  • Hostname nastavíme editací souboru "/etc/hostname". Editaci můžeme provést libovolným editorem textu (např. vim) nebo následujícím příkazem:
   • echo "VÁŠ_HOSTNAME" > /etc/hostname Změna se projeví až po restartování systému.

 11. Nastavení sítě
  • Síť nastavíme editací souboru
   "/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0". Síť nastavíme dle předem získaných údajů (IP adresa, maska). Nezapomeňte změnit hodnotu BOOTPROTO z dhcp na static.  • Nastavení výchozí brány provedeme editací souboru "/etc/sysconfig/network/routes" nebo následujícím příkazem:
   • echo "default IP_adresa_brány"
    >/etc/sysconfig/network/routes

  • Nastavení uplatníme restartováním síťových rozhraních následujícím příkazem:
   • /etc/init.d/network restart
  • Jako poslední nastavíme DNS servery. Můžeme je nastavit editací souboru "/etc/resolv.conf" nebo následujícím příkazem:
   • echo "nameserver DNS1" > /etc/resolv.conf
   • echo "nameserver DNS2" >> /etc/resolv.conf
 12. Povolení SSH po spuštění
  • Následujícím příkazem povolíme spuštění SSH démona po startu serveru:
   • chkconfig sshd on
  • Přidáme pravidlo do firewallu. Mezi "FW_SERVICES_EXT_TCP" v souboru "/etc/sysconfig/SuSEfirewall2" přidáme ssh.
Hotovo :-)